Våre vilkår

Solbolig AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som blir sendt til oss. Ved å bruke våre websider og ved å sende oss forespørsler, aksepterer man våre vilkår.

Solbolig AS mottar forespørsler via mail og telefon. Disse opplysningene brukes for å gi tilbakemelding til våre interessenter om aktuelle boliger som er til salg i Spania, likeledes annen informasjon som gjelder boligkjøp i Spania. Solbolig AS innhenter ikke andre opplysninger om våre kunder enn de som kunden selv oppgir og vi spør aldri om personnummer eller bankkontoer. De eneste personopplysningene som Solbolig AS bruker er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi innhenter ikke IP-adresser. Det er frivillig om man vil oppgi personopplysninger til Solbolig AS, men vi behøver en kontaktadresse for å gi nødvendig tilbakemelding om aktuelle boliger og annen relevant informasjon. Informasjon kan bli overlevert til vårt samarbeidende eiendomsmegler kontor i Spania, slik at de kan sende relevant informasjon til våre kunder om de boligene eller annen informasjon som forespørselen gjelder. Kunden står fritt til å gi beskjed om at deres informasjon ikke skal bli videresendt. Dersom kunden ikke ønsker at informasjonen videresendes må man skrive det på henvendelsen. Ingen opplysninger arkiveres etter at kontakten er avsluttet. Mailadressen kan imidlertid arkiveres for senere bruk, til informasjon om nye prosjekter som kan være av interesse. Våre kunder kan be om at mailadressen slettes fra våre lister. Send i så fall en henvendelse til oss hvor det står at dere ber om sletting av mailadressen. Her følges Norsk lov. Ingen personopplysninger selges videre til tredjepart for markedsføring osv. Alle opplysninger arkiveres hos Solbolig AS og vi har oppdaterte virusprogram som sikrer informasjonen så godt det er mulig mot hacking. For ytterligere spørsmål kan daglig leder Odd Erik Halvorsen kontaktes: odd.erik@solbolig.no